Den første restaureringen

Villaens kamp for å overleve

Da villaen endelig var reddet, begynte arbeidene med å skaffe midler til hardt tiltrengt restaurering. Slitasje var å finne overalt, men fordi villaen er reist i perioden 1890-1905, er bygningen såvel utvendig som innvendig stort sett av samme kvalitet idag som for hundre år siden! Så det var å skrelle av vinyl og plater fra vegger, tak og gulv, slipe og lakke parkett, og å skaffe fagfolk til å reparere tak og vegger i salongene.

Restaureringen har pågått siden med gledelige tildelinger av midler, og gaver. Lån er blitt tatt opp i bank når det har vært nødvendig, særlig etter at det ett mål store taket er blitt fullrestaurert. Den  betydelige gjelden betjenes med inntekter fra utleie, både fra faste leietagere og fra selskapslokalene.

Her finner du noen bilder fra restaureringen. Har du bilder tar vi gjerne imot dem: