Kakkelovnen på Villa Møllebakken

Da Tønsberg og Nøtterøys bibliotek på Haugar i Tønsberg ble reddet fra rivning i mars 1992, var det et av flere klenodier som manglet særlig i Herrens stue: Alle de gamle vakre paneler og bokskap, samt ett sett dobbeltdører (og ett sett mellom Fruens stue og Den gule sal), var blitt tatt vare på bl.a. på loftet på Teie Hovedgård og i vår egen kjeller). Av kakkelovnen som i alle år hadde stått i Herrens stue, var det bare murrester på gulvet igjen! Ordfører Erik Carlsen hadde i «siste liten» fått sørget for at den var blitt fjernet (nøysomt tatt ned) og plassert i byens gamle rådhus på Gunnarsbø – da oppsatt på en svært malplassert måte, trengt bak en større dør i kommunesalen.

Straks bygningen fra 1890 var blitt reddet for eftertiden, var daværende kultursjef Arne Solhaug raskt på pletten, og kunne kun med forferdelse si at det var trist redningen ikke kom uken tidligere, «for nå var den flotte ovnen fjernet (og satt opp annet sted)». Men, sa Solhaug med sitt brede og gode smil: Den skal vi snart få tilbake hit hvor den hører hjemme. Og det skjedde efter ganske kort tid. For styret ble nå det store problem at med alle de private leietagerne/festdeltagerne, ville det være bortimot hasardiøst å slippe «ilden løs» i den gamle ovnen (i 2010 ble nytt tak lagt, de to pipene over tak, fjernet, og ingen ild mer mulig).

På besøk i Fortidsminneforeningen Vestfolds regi i 1990-årene, ble daværende formann Kaare Nicolay Bergløff, på forespørsel til Mille Marie Treschow om hvorledes hun hadde løst det problemet på Fritzøhus, fortalt at der brukte man elektriske varmeelementer. Men dette var en tid i senere Villa Møllebakkens historie, da den slags «luksus» ikke økonomisk på noen måte kunne prioriteres/forsvares. I svært mange år fremover gikk det således at hver vinter, når det var som kaldes og jeg strøk over de kalde flisene, ble minnet om forslaget fra Fritzøhus. Så skjer det nå tidlig i mars 2021 – i selve 1150årsjubileumet for Tønsberg by – at et slik element er blitt montert i ovnen, og at den prektige og vakre Herrens stue nå for første gang siden 1939, kan oppvarmes av den staslige ovnen der – for norske borgere. Ting tar tid, men er sjelden umulige!

KNB